Aktualności

Nowa odsłona bloga Kancelarii – PrawoMarketingu.pl

Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj wystartowała nowa, odświeżona graficznie, odsłona bloga naszej Kancelarii, prowadzonego pod adresem  PrawoMarketingu.pl. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia i podzielenia się swoimi opiniami.

Nieważna umowa kredytu starego portfela mBank!

Przełomowy i precedensowy wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF starego portfela dawnego BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) – sąd stwierdził nieważność całej umowy kredytu, albowiem nie zawierana ona ważnego postanowienia regulującego warunki zmiany oprocentowania! Wyrok zapadł wprawdzie w dniu 27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15), lecz dopiero teraz znane jest pisemne uzasadnienie.

Sprawę prowadził w imieniu powódki-kredytobiorcy radca prawny Tomasz Konieczny, partner w naszej Kancelarii. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny – bankowi przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Łodzi.

(więcej…)

20 naszych Klientów wygrywa spór z mBankiem!

mBank S.A. będzie musiał zwrócić 20 naszym Klientom (kredytobiorcom) nadpłacone oprocentowanie kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu na łączną sumę ok. 0,5 mln zł – taki jest skutek wyroku Sąd Okręgowy w Łodzi z 17 października 2016 r. (sygn. akt III Ca 1427/15), który oddalił połączone apelacje banku.

Sprawa dotyczyła nadpłaconych rat spłaty kredytu z okresu od 2006 do 2011 r. Wyrok jest już prawomocny i nie przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Bank musi się teraz spodziewać wezwań do zapłaty, a w razie dalszego oporu, także pozwów za kolejne lata, w których pobierał z kont naszych Klientów (kredytobiorców) znacznie zawyżone raty.

Gratulujemy naszym Klientom oraz zespołowi naszych prawników, którym kierował mec. Tomasz Konieczny!

(więcej…)

Uwaga! Zmiana numeru telefonu stacjonarnego Kancelarii

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zmianie uległ numer telefonu stacjonarnego naszej Kancelarii. Aktualny numer telefonu do nas to +48 61 649 44 40.

Pozostałe numery telefonów, w tym telefony komórkowe bezpośrednie do prawników Kancelarii nie uległy zmianie.

Bartosz Pilc – prawnik Kancelarii – uzyskał świadectwo zawodowe

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że prawnik Kancelarii – Pan Bartosz Pilc – Menedżer Działu Prawa Marketingu uzyskał w dniu dzisiejszym Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych.

Zgodnie z art. 24 ustawy o grach hazardowych organizator loterii promocyjnej na terenie Polski obowiązany jest zapewnić nadzór nad taką loterią przez osobę legitymującą się stosownym świadectwem wydawanym przez Ministra Finansów (po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego).

Gratulujemy !