Aktualności

Kredyt w mBanku po stałym kursie CHF!

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 27 kwietnia 2018 r. (sygn. II C 68/16) nakazuje mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.) zwrócić kredytobiorcom przeszło 75 tys. zł tytułem nadpłaconego przez nich kredytu w latach 2006-2015. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny – służy od niego apelacja. Klientów banku reprezentował radca prawny Tomasz Konieczny z poznańskiej kancelarii „Konieczny, Grzybowski, Polak”.

Na obecną chwilę (nie jest jeszcze gotowe pisemne uzasadnienie wyroku) wiele wskazuje na to, iż sąd uznał klauzule indeksacyjne za niedozwolone z takim skutkiem, że brak skutecznego mechanizmu indeksacji czyni kredyt waloryzowanym stałym, niezmiennym kursem CHF z daty zawarcia umowy kredytu (tj. ze stycznia 2006 r.). Na dodatek – jako że sąd miał do czynienia z umową starego portfela, a więc z klauzulą zmiennego oprocentowania opartą o nieokreślone bliżej parametry (niepowiązane na stałe ze stawką referencyjną LIBOR 3M) – przyjęto również stałe oprocentowanie z dnia zawarcia umowy. Suma tych dwóch czynników doprowadziła do znacznego zawyżenia przez bank rat spłaty kredytu ponad dane wynikające z samej umowy. W gruncie rzeczy klienci powinni więc spłacać kredyt według pierwotnego harmonogramu opartego na jednej „zamrożonej” tabeli kursowej. Sama umowa kredytu jest ważna, za wyjątkiem sprzecznej z przepisami Prawa bankowego klauzuli zmiennego oprocentowania oraz z wyłączeniem zastosowania abuzywnych postanowień indeksacyjnych odsyłających do własnych tabel kursowych mBanku.

Ustawa antyspreadowa nie uchyliła abuzywności klauzul indeksacyjnych!

Banki broniące się w procesach sądowych przed uznaniem ich własnych klauzul indeksacyjnych odsyłających do tabel kursowych za niedozwolone (a przez to za niewiążące dla kredytobiorcy) upodobały sobie taki o to argument, jakoby problem budzącej wątpliwości waloryzacji kredytu zniknął wraz z wejściem w życie tzw. ustawy antyspreadowej.

Mowa oczywiście o znanej dość powszechnie „frankowiczom” nowelizacji Prawa bankowego z 2011 r., na podstawie której wielu kredytobiorców później zdecydowało się na aneksy do umów kredytu zmieniając walutę spłaty kredytu z PLN na CHF. Taki ruch oczywiście nie miał i nie ma nic wspólnego z tzw. przewalutowaniem, ponieważ aneksy te (a przynajmniej ich przeważająca większość) nie dotyczyły w żadnej mierze waluty, w której wyrażane jest saldo kredytu.

Niestety trochę na zasadzie, że „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”, banki zdołały przekonać co niektórych sędziów do koncepcji jakże groźnej dla kredytobiorców i błędnej – mającej niewiele wspólnego z treścią przepisów ustawy antyspreadowej – jakoby abuzywność postanowień umownych zawierających niejasne reguły waloryzacji została wraz z wejściem z życie tych przepisów usunięta, a miało to miejsce dokładnie 26 sierpnia 2011 r.

(więcej…)

Sąd unieważnia przystąpienie do Programu “Kumulatus” i nakazuje zwrot składek

Dawny Polbank EFG S.A. (którego następcą jest obecnie: Raiffeisen Bank Polska S.A.) we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie AEGON począwszy od 2009 r. oferował Program Pomnażania Oszczędności Kumulatus. Nie znamy jednak przypadku, by ktokolwiek w ten właśnie sposób realnie pomnożył swoje pieniądze. Być może jednak w nazwie programu wcale nie chodziło o oszczędności osób (konsumentów) przystępujących do programu, lecz o przysporzenie wymienionych podmiotów (banku i zakładu ubezpieczeń) oferujących tego produkt.

Korzystny dla osoby rezygnującej z Certyfikatu programu Kumulatus wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt V Ca 2297/17) jest prawomocny. Sprawę prowadził radca prawny Tomasz Konieczny.

„Kumulatus” oferowany był klientom banku głównie przez telefon. Konsultanci prezentowali ofertę jako „program” czy formę oszczędzania mającą stanowić atrakcyjniejszą alternatywę dla lokowania środków na rachunku bankowym. Milczeniem pomijano jednak fakt, że próba wycofania oszczędności przed zadeklarowanym terminem zakończenia programu (dajmy na to przed upływem 20 lat) będzie fatalna w skutkach dla inwestowanych w program składek/wpłat.

W czasie rozmów telefonicznych Polbank EFG przedstawiał swym klientom określoną ofertę przystąpienia do umowy ubezpieczenia zawartej między Polbank EFG a Aegon TU na Życie S.A. (więcej…)

mBank przegrywa 65 tys. zł (odfrankowienie kredytu)

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w czasie niespełna roku, co jest tempem iście ekspresowym jak na rodzimy wymiar sprawiedliwości, rozprawia się z kredytem „frankowym’ mBanku nakazując bankowi zwrot 65 tys. zł. Wyrok z dnia 11 kwietnia 2018 r. wydany w sprawie o sygn. VI C 936/17 i dotyczy w zasadzie całego spectrum zagadnień: od niedozwolonej waloryzacji (indeksacji) kredytu wedle własnych tabel kursowych mBanku, przez zawyżone (bo stosowane w oderwaniu od LIBOR 3M) oprocentowanie kredytu aż po bezpodstawnie pobierane składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Sprawę prowadzi w imieniu kredytobiorców radca prawny Tomasz Konieczny z „Konieczny, Grzybowski, Polak” Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Sąd uznał, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu, odsyłające do własnych tabel kursowych banku są niedozwolone (abuzywne) i nie da się ich zastąpić niczym innym. W efekcie kredyt przyznany i uruchomiony w złotych polskich takim pozostaje. Podobny los spotkał klauzulę zmiennego oprocentowania kredytu tzw. starego portfela, która w sposób enigmatyczny i oderwany od notowań LIBOR 3M bazowała na rzekomych „zmianach parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego…” (§ 10 ust. 2 lub § 11 ust. 2 umowy kredytu dawnego BRE Bank S.A tzw. starego portfela).

(więcej…)

Umowa kredytu CHF Getin Noble Bank nie istnieje!

Sąd Okręgowy w Poznaniu z odwagą i jakże trafnie zabiera głos w tzw. sprawach „frankowych”. Na skutek pozwu wniesionego przez klientów Kancelarii Prawnej „Konieczny, Grzybowski, Polak” z Poznania wspomniany Sąd wyrokiem z dnia 29 września 2017 r. (w sprawie o sygn. akt I C 1742/16) uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieistniejącą od samego początku. Z tej właśnie przyczyny SO w Poznaniu pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) wystawiony kilka lat temu przez Getin Noble Bank po wcześniejszym wypowiedzeniu kredytu.

(więcej…)