Bartosz Pilc na portalu NowyMarketing o lokowaniu produktu

Na portalu NowyMarketing opublikowany został artykuł Bartosza Pilca, konsultanta prawnego w Konieczny, Grzybowski, Polak, na temat prawnych aspektów lokowania produktu w polskiej telewizji.

Autor objaśnia najważniejsze polskie przepisy regulujące product placement oraz dokonuje analizy konkretnych przykładów lokowania produktu w programach emitowanych przez polskich nadawców.

Zapraszamy do lektury i dzielenia się tekstem, który można znaleźć na stronie: http://nowymarketing.pl/a/3198,czy-kiedy-bond-wstrzasa-lecz-nie-miesza-martini-to-robi-to-zgodnie-z-prawem?_r=1