Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw stanowi kluczową specjalizację Kancelarii. Już od ponad 10. lat prawnicy Kancelarii działają na rzecz firm i spółek prawa handlowego, które zaufały ich umiejętnościom, kompetencjom i doświadczeniu. Ta specjalizacja stoi u podstaw założenia i funkcjonowania Kancelarii .  Wspierając naszych klientów realizujemy w szczególności następujące działania

 • sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych
 • wsparcie klientów w negocjacjach transakcji
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • szkolenia dla członków zarządu, rady nadzorczej lub dla pracowników w zakresie prawnych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa klienta

Obsługa Samorządu

Obsługa projektów samorządowych jest specjalizacją wymagająca zrozumienia aspektów prawnych, politycznych oraz ekonomicznych na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Podejmowanie inicjatyw i działań w tym obszarze wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawa, ale również dużego doświadczenia i zrozumienia zasad funkcjonowania samorządów, w tym konieczności zarządzania ryzykiem i korzyściami.

Dla Kancelarii obszar specjalizacji samorządowej ma bardzo istotne znaczenie. Dlatego w ramach Kancelarii stworzyliśmy odrębną inicjatywę zaadresowaną do samorządów, w ramach której dedykujemy swoich najlepszych prawników oraz korzystamy z najlepszych specjalistów w celu kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej samorządu w Polsce. Zarządzanie tą inicjatywą zostało przekazane partnerowi Kancelarii – Tomaszowi Gorczyckiemu, który posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, podatkowych i audytowych dla samorządu. Bardziej szczegółowy opis naszych najważniejszych usług w tym zakresie znajdą Państwo na odrębnym portalu Kancelarii – Prawo Samorządu.

Ochrona danych osobowych

Realizujemy audyty i pełne wdrożenia z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. We współpracy ze spółką Core Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wspieramy również klientów w obszarze funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mamy ponad 11 letnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, braliśmy aktywnie udział w procesie legislacyjnym nowych regulacji oraz w konsultacjach z Grupą Roboczą ds. art. 29 przy tworzeniu nowych wytycznych (w związku z wejściem w życie RODO). Pomagamy w tworzeniu Kodeksów postępowania w rozumieniu art. 40 RODO dla poszczególnych branż na rynku.

Nieruchomości

Kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp.k. ma dużą praktykę w obsłudze prawnej transakcji i procesów inwestycyjnych obejmujących nieruchomości. W ramach tej praktyki obsługujemy prawnie:

 • deweloperów
 • przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane pod działalność gospodarczą (m.in. obiekty handlowe, biurowce),
 • przedsiębiorstwa w sporach z osobami trzecimi lub organami administracji samorządowej.

Prawo nieruchomości w Naszym wykonaniu obejmuje m.in.:

 • prawny audyt nieruchomości
 • doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań realizowanej inwestycji,
 • zapewnienie zmiany warunków zagospodarowania,
 • uzyskanie pozwoleń na budowę,
 • redagowanie umów na projekt architektoniczno-budowlany, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie projektów umów deweloperskich i umów przyrzeczonych
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych, podziały nieruchomości, zapewnienie odpowiednich wpisów w treści ksiąg wieczystych
 • postępowania odszkodowawcze w razie wywłaszczenia nieruchomości przez organy samorządu terytorialnego
 • zaskarżanie podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • przywracanie posiadania.

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami m.in. z dziedziny rzeczoznawstwa nieruchomości i geodezji.

Merger & Acquisitions

Przekształcenia, łączenie się i nabywanie przedsiębiorstw to procesy trudne i wielowątkowe. Wymagają uważnej analizy, zaplanowania na wielu płaszczyznach, w tym prawnej, podatkowej, księgowej czy finansowej, a następnie efektywnego wdrożenia.

Kancelaria Prawna Konieczny, Grzybowski, Polak realizuje wszystkie te działania korzystając w aspektach poza prawnych ze wsparcia prawdopodobnie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

W ramach tej specjalizacji Kancelarii zajmowaliśmy się kompleksowo m.in.:

 • przekształcenia spółek prawa handlowego
 • procesy przejmowania spółek (w tym due-diligence, negocjowanie i redagowanie umów inwestycyjnych, postępowanie przed UOKiK)
 • nabywanie przedsiębiorstw
 • łączenie spółek
 • zakładanie spółek celowych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • szkolenia dla członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.

Prawo procesowe i egzekucyjne

Wiele działań da się osiągnąć w toku negocjacji. Nierzadko jednak dla ochrony interesu przedsiębiorcy niezbędne jest podjęcie działań sądowych i egzekucyjnych. Posiadamy bardzo dobry i doświadczony dział procesowy, w ramach którego świadczymy usługi z zakresu m.in.:

 • postępowania o zapłatę
 • postępowania o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • postępowania zabezpieczające
 • postępowania egzekucyjne
 • inne postępowania opisane szerzej w pozostałych zakładach o specjalizacjach Kancelarii

Odfrankowienie kredytów

Jedną z najważniejszych specjalizacji Partnera Kancelarii – mec. Tomasza Koniecznego jest reprezentowanie klientów Kancelarii w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyt we franku szwajcarskim. Tego gatunku sprawami mec. Konieczny zajmuje się już ponad 6 lat z wieloma sukcesami.

W tym czasie pisali o nas m.in.:

http://samcik.blox.pl/2016/11/Sad-uniewaznil-kredyt-frankowy-Nawet-bank-nie.html

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/frankowicze-uniewazniony-kredyt-mbank,6,0,2204934.html

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/frankowicze-wygrywaja-z-mbankiem-ws-zmiennego-oprocentowania/tr6b0y

http://wgospodarce.pl/opinie/13128-wygrana-frankowiczow-z-mbankiem-dodaje-odwagi-kolejnym-klientom

http://wyborcza.pl/1,76842,12230659,Boimy_sie_franka_i_telefonu_z_banku__Jak_sie_bronic_.html

Tomasz Konieczny, wraz ze swoim zespołem, reprezentują obecnie przed sądami w całej Polsce (głównie w Łodzi i w Warszawie) setki klientów. Na swoim koncie mają już dziesiątki wygranych spraw o zmienne oprocentowanie, stosunkowo niedawno uzyskali precedensowy wyrok o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Kolejne sprawy są w toku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Kancelarii w zakresie poprowadzenia sprawy dotyczącej kredytu we franku szwajcarskim zapraszamy do kontaktu pod adresem: t.konieczny@kancelaria-kgp.pl lub m.machy@kancelaria-kgp.pl.