Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw stanowi kluczową specjalizację Kancelarii. Już od ponad 10. lat prawnicy Kancelarii działają na rzecz firm i spółek prawa handlowego, które zaufały ich umiejętnościom, kompetencjom i doświadczeniu. Ta specjalizacja stoi u podstaw założenia i funkcjonowania Kancelarii .  Wspierając naszych klientów realizujemy w szczególności następujące działania

 • sporządzanie, redagowanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych
 • wsparcie klientów w negocjacjach transakcji
 • bieżące doradztwo podatkowe
 • postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • szkolenia dla członków zarządu, rady nadzorczej lub dla pracowników w zakresie prawnych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa klienta

Obsługa Samorządu

Obsługa projektów samorządowych jest specjalizacją wymagająca zrozumienia aspektów prawnych, politycznych oraz ekonomicznych na szczeblu krajowym oraz lokalnym. Podejmowanie inicjatyw i działań w tym obszarze wymaga dogłębnej znajomości przepisów prawa, ale również dużego doświadczenia i zrozumienia zasad funkcjonowania samorządów, w tym konieczności zarządzania ryzykiem i korzyściami.

Dla Kancelarii obszar specjalizacji samorządowej ma bardzo istotne znaczenie. Dlatego w ramach Kancelarii stworzyliśmy odrębną inicjatywę zaadresowaną do samorządów, w ramach której dedykujemy swoich najlepszych prawników oraz korzystamy z najlepszych specjalistów w celu kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej samorządu w Polsce. Zarządzanie tą inicjatywą zostało przekazane partnerowi Kancelarii – Tomaszowi Gorczyckiemu, który posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych, podatkowych i audytowych dla samorządu. Bardziej szczegółowy opis naszych najważniejszych usług w tym zakresie znajdą Państwo na odrębnym portalu Kancelarii – Prawo Samorządu.

Prawo Reklamy

Prawo Reklamy (a szerzej Prawo Marketingu) jest ważną specjalizacją Naszej Kancelarii. Odpowiedzialni za jej funkcjonowanie są Partner Kancelarii – Tomasz Grzybowski oraz Menedżer Działu Prawa Marketingu – Bartosz Pilc, którzy w ramach swojego wieloletniego doświadczenia w tej branży zapewnili bezpieczeństwo prawne i podatkowe ponad tysiącu ogólnopolskich akcji promocyjnych oraz znacznej liczbie projektów reklamowych. Naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresem Prawa Marketingu dzielimy się na blogu http://prawomarketingu.pl. Dysponujemy osobami posiadającymi świadectwo zawodowe Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych i audioteksowych.
W ramach oferowanych usług z dziedziny prawa reklamy zapewniamy wsparcie producentów, usługodawców, dystrybutorów, agencji marketingowych oraz domów mediowych w następującym zakresie:

 • projektowanie kampanii reklamowej pod kątem prawnym z uwzględnieniem opiniowania materiałów reklamowych w różnych środkach masowego przekazu,
 • obsługa prawna akcji promocyjnych – konkursy, sprzedaże premiowe, programy lojalnościowe – obejmująca analizę prawną i podatkową akcji, doradztwo na etapie projektowania akcji, przygotowywanie regulaminów promocji i inne
 • obsługa loterii promocyjnych i audioteksowych – zapewniamy pełną obsługę prawną loterii, począwszy od analizy prawnej planowej mechaniki loterii, przez przygotowanie regulaminu, prowadzenie postępowania przed Dyrektorem Izby Celnej, nadzorowanie loterii przez osobę posiadającą świadectwo zawodowe Ministra Finansów, oraz realizację działań kończących loterie,
 • audyt wzorów regulaminów stosowanych przez klientów, m.in. pod kątem klauzul niedozwolonych
 • prawo nieuczciwej konkurencji oraz prawo nieuczciwych praktyk rynkowych – doradztwo w zakresie możliwych prawnie działań reklamowych, jak również obrona dóbr osobistych i majątkowych w razie naruszenia przez inne osoby lub podmioty marki lub dobrego imienia klienta
 • zapewnienie ochrony w zakresie własności intelektualnej w reklamie
 • wdrażanie i prowadzenie skutecznej polityki ochrony danych osobowych
 • prawo podatkowe w reklamie i promocjach, w tym w zakresie PIT, CIT i VAT
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa reklamy i marketingu.

Ochrona danych osobowych

Realizujemy audyty i pełne wdrożenia z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. We współpracy ze spółką Core Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wspieramy również klientów w obszarze funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mamy ponad 11 letnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, braliśmy aktywnie udział w procesie legislacyjnym nowych regulacji oraz w konsultacjach z Grupą Roboczą ds. art. 29 przy tworzeniu nowych wytycznych (w związku z wejściem w życie RODO). Pomagamy w tworzeniu Kodeksów postępowania w rozumieniu art. 40 RODO dla poszczególnych branż na rynku.

Nieruchomości

Kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp.k. ma dużą praktykę w obsłudze prawnej transakcji i procesów inwestycyjnych obejmujących nieruchomości. W ramach tej praktyki obsługujemy prawnie:

 • deweloperów
 • przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane pod działalność gospodarczą (m.in. obiekty handlowe, biurowce),
 • przedsiębiorstwa w sporach z osobami trzecimi lub organami administracji samorządowej.

Prawo nieruchomości w Naszym wykonaniu obejmuje m.in.:

 • prawny audyt nieruchomości
 • doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań realizowanej inwestycji,
 • zapewnienie zmiany warunków zagospodarowania,
 • uzyskanie pozwoleń na budowę,
 • redagowanie umów na projekt architektoniczno-budowlany, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie projektów umów deweloperskich i umów przyrzeczonych
 • reprezentacja w postępowaniach wieczystoksięgowych, podziały nieruchomości, zapewnienie odpowiednich wpisów w treści ksiąg wieczystych
 • postępowania odszkodowawcze w razie wywłaszczenia nieruchomości przez organy samorządu terytorialnego
 • zaskarżanie podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • przywracanie posiadania.

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistami m.in. z dziedziny rzeczoznawstwa nieruchomości i geodezji.

Merger & Acquisitions

Przekształcenia, łączenie się i nabywanie przedsiębiorstw to procesy trudne i wielowątkowe. Wymagają uważnej analizy, zaplanowania na wielu płaszczyznach, w tym prawnej, podatkowej, księgowej czy finansowej, a następnie efektywnego wdrożenia.

Kancelaria Prawna Konieczny, Grzybowski, Polak realizuje wszystkie te działania korzystając w aspektach poza prawnych ze wsparcia prawdopodobnie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

W ramach tej specjalizacji Kancelarii zajmowaliśmy się kompleksowo m.in.:

 • przekształcenia spółek prawa handlowego
 • procesy przejmowania spółek (w tym due-diligence, negocjowanie i redagowanie umów inwestycyjnych, postępowanie przed UOKiK)
 • nabywanie przedsiębiorstw
 • łączenie spółek
 • zakładanie spółek celowych
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • szkolenia dla członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.

Prawo procesowe i egzekucyjne

Wiele działań da się osiągnąć w toku negocjacji. Nierzadko jednak dla ochrony interesu przedsiębiorcy niezbędne jest podjęcie działań sądowych i egzekucyjnych. Posiadamy bardzo dobry i doświadczony dział procesowy, w ramach którego świadczymy usługi z zakresu m.in.:

 • postępowania o zapłatę
 • postępowania o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego
 • postępowania zabezpieczające
 • postępowania egzekucyjne
 • inne postępowania opisane szerzej w pozostałych zakładach o specjalizacjach Kancelarii

Odfrankowienie kredytów

Jedną z najważniejszych specjalizacji Partnera Kancelarii – mec. Tomasza Koniecznego jest reprezentowanie klientów Kancelarii w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyt we franku szwajcarskim. Tego gatunku sprawami mec. Konieczny zajmuje się już ponad 6 lat z wieloma sukcesami.

W tym czasie pisali o nas m.in.:

http://samcik.blox.pl/2016/11/Sad-uniewaznil-kredyt-frankowy-Nawet-bank-nie.html

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/frankowicze-uniewazniony-kredyt-mbank,6,0,2204934.html

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/frankowicze-wygrywaja-z-mbankiem-ws-zmiennego-oprocentowania/tr6b0y

http://wgospodarce.pl/opinie/13128-wygrana-frankowiczow-z-mbankiem-dodaje-odwagi-kolejnym-klientom

http://wyborcza.pl/1,76842,12230659,Boimy_sie_franka_i_telefonu_z_banku__Jak_sie_bronic_.html

Tomasz Konieczny, wraz ze swoim zespołem, reprezentują obecnie przed sądami w całej Polsce (głównie w Łodzi i w Warszawie) setki klientów. Na swoim koncie mają już dziesiątki wygranych spraw o zmienne oprocentowanie, stosunkowo niedawno uzyskali precedensowy wyrok o unieważnienie umowy kredytu frankowego. Kolejne sprawy są w toku.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Kancelarii w zakresie poprowadzenia sprawy dotyczącej kredytu we franku szwajcarskim zapraszamy do kontaktu pod adresem: t.konieczny@kancelaria-kgp.pl lub m.machy@kancelaria-kgp.pl.