Zespół


Tomasz Konieczny
radca prawny
partner

TEL +48 603 742 273 /
t.konieczny@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Partner Kancelarii. Radca prawny.

Tomasz Konieczny jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w sporach sądowych i egzekucyjnych. W trakcie swojej praktyki z sukcesem przeprowadził już setki postępowań reprezentując interesy klientów Kancelarii. Dzięki swojemu doświadczeniu Tomasz Konieczny potrafi szybko oszacować szanse procesowe, przewidywany czas trwania procesu oraz skutecznie wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia procesowe w celu realizacji interesu klienta.

Jest uznanym prawnikiem w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyty we franku szwajcarskim, gdzie reprezentuje dziesiątki poszkodowanych konsumentów.

Ponadto Tomasz Konieczny specjalizuje się w prawie konsumenckim, prawie gospodarczym i szeroko rozumianym prawie cywilnym.

Autor setek publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ubezpieczeniowego, finansów i spółek handlowych, stale publikowanych w Gazecie Podatkowej oraz na popularnych portalach internetowych traktujących o prawie, gospodarce i finansach.

Tomasz Konieczny pracuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W czasie wolnym lubi jeździć na nartach i na rowerze.


Tomasz Grzybowski
radca prawny
partner

TEL +48 501 083 482 /
t.grzybowski@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Partner w Konieczny, Grzybowski, Polak
radca prawny

Absolwent kierunków Prawa oraz Politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych. Współtworzył Dział Organizacyjno-Prawny jednego z producentów cukru w Polsce.

Zakres specjalizacji Tomasza Grzybowskiego obejmuje ochronę danych osobowych oraz prawo marketingu i reklamy. Ma również szeroką wiedzę w obszarze prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa podatkowego.

Wdraża kompleksowe i pełne rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych. Wspiera merytorycznie osoby sprawujące funkcje ABI/IODO w przedsiębiorstwach klientów. Realizuje audyty, tworzy dokumentację wewnętrzną przedsiębiorstwa (Polityki bezpieczeństwa, Instrukcje) oraz dokumenty zewnętrzne (Polityki prywatności, oświadczenia zgody i in.).

Desygnowany jako specjalista Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB do brania udziału w konsultacjach społecznych nowych krajowych ustaw w obszarze ochronie danych osobowych. Na poziomie unijnym bierze udział w konsultacjach branżowych nowego rozporządzenia ePrivacy, które ma adresować zagadnienie ochrony danych w sieci Internet.

Obecnie współtworzy „Kodeksy dobrych praktyk” w rozumieniu art. 40 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych dla rynku reklamy na poziomie krajowym oraz unijnym.
Na poziomie unijnym współpracuje z organizacją FEDMA, której celem statutowym jest poszerzanie wiedzy prawnej o rynku reklamy w Unii Europejskiej oraz popieranie wśród organów unijnych prawodawstwa uwzględniającego rozwój biznesu. Poprzez tę ostatnią organizację, w ramach spotkań z Grupą Roboczą ds. Art. 29 w formule tzw. Fablab konsultuje również polską perspektywę stosowania nowych regulacji RODO.

Na bieżąco wspiera prawnie klientów w realizacji wyznaczonych celów i zadań. Prowadzi szkolenia, udziela się na konferencjach, bierze udział w negocjacjach, wspiera Zarządy klientów swoją wiedzą i doświadczeniem. Redaktor bloga prawomarketingu.pl.


Michał Polak
radca prawny
partner

TEL +48 600 279 188 /
m.polak@kancelaria-kgp.pl

Zobacz opis

Partner Kancelarii. Radca prawny. Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W latach od 2007 – 2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Członek rady nadzorczej spółki z polskiej grupy kapitałowej. Specjalizacja prawna obejmuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw i doradztwo gospodarcze, które to czynności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Ponadto współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego przy tworzeniu spółek celowych do realizacji zadań publicznych i innych czynności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W czasie wolnym czyta, podróżuje i gra w piłkę nożną.


Jakub Nawracała

radca prawny

TEL +48 61 649 44 40 /
jakub.nawracala@kancelaria-jn.pl
Zobacz opis

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

W wolnym czasie jeździ na rowerze i podróżuje. Interesuje się historią.


Mariusz Weiss

RADCA PRAWNY

TEL +48 531 670 111 /
m.weiss@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym oraz ubezpieczeniowym, a także w prawie sądowym. Zajmuje się obsługą procesów o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane z naruszeniem dóbr osobistych, uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia, błędami medycznymi, szkodami rzeczowymi i szkodami na osobie, naruszeniem praw autorskich.

Jest doktorem filozofii. W latach 2010 – 2012 był pracownikiem naukowym (adiunktem) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się metaetyką (etyką teoretyczną), bioetyką, teorią prawa, teorią historiografii oraz historią idei. Autor książki „Etyka i ewolucja. Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej”, Poznań 2010 oraz licznych artykułów naukowych.

Czas wolny poświęca najchętniej swojej rodzinie i książkom.


Bartosz Pilc

Menedżer

TEL +48 531 010 111 /
b.pilc@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Menedżer Działu Prawa Marketingu Kancelarii. Odpowiada za wsparcie klientów Kancelarii w ich działalności marketingowej i reklamowej, zwłaszcza w zakresie zabezpieczania prawnych i podatkowych aspektów kampanii reklamowych i promocyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu prawnego i podatkowego wsparcia klientom przy tworzeniu ogólnopolskich kampanii promocyjnych w mass mediach, w tym radio, telewizja, prasa, Internet, jak również przy projektowaniu i wdrażaniu akcji promocyjnych dla polskich i światowych marek (konkursy, loterie, programy motywacyjne) skierowanych do konsumentów, do dystrybutorów czy sklepów detalicznych. W swojej praktyce z powodzeniem przeprowadził co najmniej kilkadziesiąt projektów ogólnopolskich akcji promocyjnych powiązanych z dużymi akcjami reklamowymi. Posiada pozytywne doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem prawnym i biznesowym w trudnej rzeczywistości marketingowej, w której występuje jednocześnie wielu uczestników rynku (w tym odbiorcy materiałów promocyjnych, uczestnicy akcji promocyjnych, organy administracyjne, UOKiK, organy celne, inspekcja handlowa, podwykonawcy, agencje reklamowe itp.).

Z uwagi na interdyscyplinarność dziedziny Prawa Marketingu specjalizacja prawna Bartosza obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, w tym zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, prawo gier hazardowych, prawo podatkowe.

Bartosz jest współzałożycielem i obecnie redaktorem bloga Kancelarii – PrawoMarketingu.pl, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Poza pracą zajmują go produkcje wielkiego i małego ekranu, a zwłaszcza film i serial komiksowy oraz sam komiks.


Katarzyna Broda

konsultant prawny

TEL +48 535 620 221 /
k.broda@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, wyrażającą jej zainteresowania zawodowe skupione wokół planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Od stycznia 2015 r. aplikantka radcowska przy OIRP w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi handlowych spółek kapitałowych, a także organizacji pozarządowych. W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem gospodarczym.

Prywatnie miłośniczka literatury irlandzkiej oraz kuchni meksykańskiej.


Rafał Sobera

konsultant prawny

TEL +48 61 649 44 40 /
r.sobera@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
W Kancelarii jest odpowiedzialny za sprawy z zakresu inwestycji budowlanych, przekształceń podmiotowych oraz prawa podatkowego. Angażuje się merytorycznie w działalność gospodarczą klientów Kancelarii, tak aby znaleźć dla nich możliwie najlepsze i dopasowane do potrzeb rozwiązania prawne i podatkowe. Bierze udział w realizacji inwestycji deweloperskich oraz projektów budowlanych (usługowych), projektach z zakresu połączeń i przekształceń spółek handlowych, jak również wspiera klientów w aspektach prawnych i podatkowych w ramach bieżącej działalności gospodarczej.

W wolnym czasie ogląda filmy i gra w piłkę nożną. Interesuje się ponadto najnowszą historią Polski.

Posługuje się językiem polskim oraz angielskim.


Maria Socha

Konsultant Prawny

TEL +48 531 527 111 /
m.socha@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej działalność w Kancelarii koncentruje się na wsparciu Działu Marketingu i Reklamy. Zajmuje się opracowywaniem prawnych aspektów kampanii marketingowych oraz reklamowych.

Do obszarów jej wnikliwej analizy należą ponadto przepisy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, jak również przepisy prawa podatkowego oraz gier hazardowych.

Poza pracą interesuje się samorozwojem oraz coachingiem, a ponadto jest miłośniczką wszelkich sportów.


Monika Lisiak

Sekretarka

TEL +48 61 649 44 40 /
m.lisiak@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Ukończyła studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Na co dzień w kancelarii dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Ponadto koordynuje prawidłowość wewnętrznego obiegu informacji, a także istotnie wspiera Partnerów w zakresie organizacji codziennej pracy Kancelarii.

Lubi spędzać czas aktywnie, najchętniej z Rodziną i Przyjaciółmi.


Filip Olejniczak

Asystent prawny

TEL +48 61 649 44 48 /
f.olejniczak@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Student IV roku kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii zajmuje się w głównej mierze problematyką bankową, w szczególności analizą niedozwolonego charakteru postanowień w umowach kredytu oraz nieważnością takich umów. Ponadto, w obrębie jego kompetencji znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcze oraz konsumenckie, tłumaczenie umów oraz sprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także spadkowego. Jego prawne zainteresowania koncentrują się na postępowaniu karnym, w ramach której to dziedziny jest seminarzystą.

W czasie wolnym lubi czytać książki oraz uprawiać wszelkiego rodzaju sport, w szczególności piłkę nożną, pływanie, jazdę na rowerze. Jego pasją są kulinaria, historia polityczna Europy oraz numizmatyka.

Poza językiem polskim, posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.


Maja Żylińska

Sekretarka

TEL +48 61 649 44 40 /
sekretariat@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Studentka ostatniego roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, gdzie pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Tadeusza Gadkowskiego przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa morskiego. W Kancelarii odpowiedzialna między innymi za kompleksowe prowadzenie, nadzór i bieżącą obsługę sekretariatu, koordynowanie i nadzorowanie prac innych pracowników sekretariatu, wyszukiwanie ofert przetargów na usługi prawnicze, podatkowe i audytowe, sporządzenie ofert przetargowych, a także wspomaga realizację audytów w podmiotach sektora finansów publicznych w zakresie wymaganym przez regulacje audytu wewnętrznego.

Czas wolny przeznacza na urban exploration, spotkania ze znajomymi i czytanie książek.