Zespół


Tomasz Konieczny
radca prawny
partner

TEL +48 603 742 273 /
t.konieczny@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Partner Kancelarii. Radca prawny.

Tomasz Konieczny jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w sporach sądowych i egzekucyjnych. W trakcie swojej praktyki z sukcesem przeprowadził już setki postępowań reprezentując interesy klientów Kancelarii. Dzięki swojemu doświadczeniu Tomasz Konieczny potrafi szybko oszacować szanse procesowe, przewidywany czas trwania procesu oraz skutecznie wybrać najbardziej odpowiednie narzędzia procesowe w celu realizacji interesu klienta.

Jest uznanym prawnikiem w sporach przeciwko bankom, które oferowały kredyty we franku szwajcarskim, gdzie reprezentuje dziesiątki poszkodowanych konsumentów.

Ponadto Tomasz Konieczny specjalizuje się w prawie konsumenckim, prawie gospodarczym i szeroko rozumianym prawie cywilnym.

Autor setek publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ubezpieczeniowego, finansów i spółek handlowych, stale publikowanych w Gazecie Podatkowej oraz na popularnych portalach internetowych traktujących o prawie, gospodarce i finansach.

Tomasz Konieczny pracuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W czasie wolnym lubi jeździć na nartach i na rowerze.


Michał Polak
radca prawny
partner

TEL +48 600 279 188 /
m.polak@kancelaria-kgp.pl

Zobacz opis

Partner Kancelarii. Radca prawny. Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W latach od 2007 – 2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Członek rady nadzorczej spółki z polskiej grupy kapitałowej. Specjalizacja prawna obejmuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw i doradztwo gospodarcze, które to czynności poparte są wieloletnim doświadczeniem.

Ponadto współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego przy tworzeniu spółek celowych do realizacji zadań publicznych i innych czynności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W czasie wolnym czyta, podróżuje i gra w piłkę nożną.


Jakub Nawracała

radca prawny

TEL +48 61 649 44 40 /
jakub.nawracala@kancelaria-jn.pl
Zobacz opis

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

W wolnym czasie jeździ na rowerze i podróżuje. Interesuje się historią.


Mariusz Weiss

RADCA PRAWNY

TEL +48 531 670 111 /
m.weiss@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności odszkodowawczym oraz ubezpieczeniowym, a także w prawie sądowym. Zajmuje się obsługą procesów o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane z naruszeniem dóbr osobistych, uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia, błędami medycznymi, szkodami rzeczowymi i szkodami na osobie, naruszeniem praw autorskich.

Jest doktorem filozofii. W latach 2010 – 2012 był pracownikiem naukowym (adiunktem) w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się metaetyką (etyką teoretyczną), bioetyką, teorią prawa, teorią historiografii oraz historią idei. Autor książki „Etyka i ewolucja. Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej”, Poznań 2010 oraz licznych artykułów naukowych.

Czas wolny poświęca najchętniej swojej rodzinie i książkom.


Katarzyna Broda

konsultant prawny

TEL +48 535 620 221 /
k.broda@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Absolwentka Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, wyrażającą jej zainteresowania zawodowe skupione wokół planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Od stycznia 2015 r. aplikantka radcowska przy OIRP w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi handlowych spółek kapitałowych, a także organizacji pozarządowych. W Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem gospodarczym.

Prywatnie miłośniczka literatury irlandzkiej oraz kuchni meksykańskiej.


Monika Lisiak

Sekretarka

TEL +48 61 649 44 40 /
m.lisiak@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Ukończyła studia wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Na co dzień w kancelarii dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Ponadto koordynuje prawidłowość wewnętrznego obiegu informacji, a także istotnie wspiera Partnerów w zakresie organizacji codziennej pracy Kancelarii.

Lubi spędzać czas aktywnie, najchętniej z Rodziną i Przyjaciółmi.


Filip Olejniczak

Asystent prawny

TEL +48 61 649 44 48 /
f.olejniczak@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis
Student IV roku kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Kancelarii zajmuje się w głównej mierze problematyką bankową, w szczególności analizą niedozwolonego charakteru postanowień w umowach kredytu oraz nieważnością takich umów. Ponadto, w obrębie jego kompetencji znajduje się szeroko pojęte prawo gospodarcze oraz konsumenckie, tłumaczenie umów oraz sprawy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także spadkowego. Jego prawne zainteresowania koncentrują się na postępowaniu karnym, w ramach której to dziedziny jest seminarzystą.

W czasie wolnym lubi czytać książki oraz uprawiać wszelkiego rodzaju sport, w szczególności piłkę nożną, pływanie, jazdę na rowerze. Jego pasją są kulinaria, historia polityczna Europy oraz numizmatyka.

Poza językiem polskim, posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.