Bartosz Pilc

Menedżer

TEL +48 531 010 111 /
b.pilc@kancelaria-kgp.pl
Zobacz opis

Menedżer Działu Prawa Marketingu Kancelarii. Odpowiada za wsparcie klientów Kancelarii w ich działalności marketingowej i reklamowej, zwłaszcza w zakresie zabezpieczania prawnych i podatkowych aspektów kampanii reklamowych i promocyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu prawnego i podatkowego wsparcia klientom przy tworzeniu ogólnopolskich kampanii promocyjnych w mass mediach, w tym radio, telewizja, prasa, Internet, jak również przy projektowaniu i wdrażaniu akcji promocyjnych dla polskich i światowych marek (konkursy, loterie, programy motywacyjne) skierowanych do konsumentów, do dystrybutorów czy sklepów detalicznych. W swojej praktyce z powodzeniem przeprowadził co najmniej kilkadziesiąt projektów ogólnopolskich akcji promocyjnych powiązanych z dużymi akcjami reklamowymi. Posiada pozytywne doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem prawnym i biznesowym w trudnej rzeczywistości marketingowej, w której występuje jednocześnie wielu uczestników rynku (w tym odbiorcy materiałów promocyjnych, uczestnicy akcji promocyjnych, organy administracyjne, UOKiK, organy celne, inspekcja handlowa, podwykonawcy, agencje reklamowe itp.).

Z uwagi na interdyscyplinarność dziedziny Prawa Marketingu specjalizacja prawna Bartosza obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, w tym zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, prawo gier hazardowych, prawo podatkowe.

Bartosz jest współzałożycielem i obecnie redaktorem bloga Kancelarii – PrawoMarketingu.pl, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Poza pracą zajmują go produkcje wielkiego i małego ekranu, a zwłaszcza film i serial komiksowy oraz sam komiks.